Please click to open

Autumn Term

2.10.19                         Design to Smile – Reception to Year 2 / Cynllun Gwên Derbyn i Flwyddyn 2

4.10.19                         Urdd Football Tournament / Twrnament Pêl-droed  yr Urdd

7.10.19                         PTA Meeting 2pm / Cyfarfod Rhieni ac Athrawon 2yp

7.10.19                         HWB training for Parents / Hyfforddiant HWB i rieni

8.10.19                         Parents’ Open Evening Strade School / Noson Agored i Rieni  yn Ysgol Y Strade  

11.10.19                       Finesse Photography – School Photos / Lluniau Ysgol

17.10.19                       MacMillan Coffee morning / Bore Goffi MacMillan 10 yb School Hall

16.10.19                       Clwb Hwyl AGM / Cyfarfod Blynyddol Y Clwb 4:00pm

18.10.19                       Urdd Girls Football Tournament / Twrnament Pêl-droed Merched yr Urdd

18.10.19                       Jamboree/ Jambori  – Year 1 and 2

22.10.19                       Harvest Assembly / Gwasanaeth Diolchgarwch – Adulam Chapel 10am

23.10.19                       Flu Vaccination /Chwystrelliad Ffliw – All pupils

24.10.19                       Training for Parents – How to support your child to learn their Times tables 

28.10.19                                        HALF TERM / HANNER TYMOR

6.11.17                         Year 3/4/5 Welsh and Year 5 English

                                     Swimming for three weeks / Nofio am 3 wythnos

4.11.19                         Puberty Talk Yr6 / Sgwrs Llencyndod Bl6

8.11.19                         Remembrance Service / Gwasanaeth Y Cofio Ysgol Y Felin 10am

12.11.19                       Open Evening / Noson Agored

13.11.19                       Urdd Netball/ Pêl-Rhwyd yr  Urdd

15.11.19                       Children in Need / Plant Mewn Angen

2.12.19                         Panto Mega ‘Arwyr’ -  Yr2- 6 Welsh

3.12.19                         Christmas Fair – 3.30 pm / Ffair Nadolig 3.30 yp

11/12.12.19                  Sioe Y Cyfnod Sylfaen / Infants Concert 9:30am

13.12.19                       Christmas Jumper Day / Diwrnod Siwmper Nadolig

17.12.19                       Junior Carol Service / Gwasanaeth Carolau yr Adran Iau –10.00 yb

20.12.19                       CHRISTMAS HOLIDAYS / GWYLIAU NADOLIG

 

Spring Term

6.1.20                           INSET DAY / DIWRNOD HMS