DYCHWELYD I'R YSGOL YM MIS MEDI

Llythyr gan Mrs Wynne - cliciwch yma i ddarllen


 

CANIATÂD I GERDDED ADREF (PLANT CA2 YN UNIG)

Llythyr caniatâd i ddisgyblion adael yr ysgol heb gael eu codi -  cliciwch yma i ddarllen

Cwblhewch y ffurflen yma os gwelwch yn dda ar ôl i chi ddarllen y llythyr Caniatâd i gerdded adref: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k1huUhCo-TNCmVaruufPN4xUN0tWWTNQWkhRMVlBWlRDSU1XWlFTU0lXSC4u


 

LLYTHYR NEWYDDION TYMOR YR HYDREF

Llythyr gan Mrs Wynne - cliciwch yma i ddarllen


 

POLISI DEFNYDD DERBYNIOL FFRYDIO GWERSI BYW O ADRE

Darllenwch y polisi canlynol gan Gyngor Sir Gâr y mae'r ysgol wedi mabwysiadu ynglŷn â ffrydio gwersi byw o adref pe bai'r angen yn codi.

Screenshot 2020 09 04 At 121002

 

 

 Cliciwch yma i ddarllen.

 

 

 

 

Cwblhewch y ffurflen yma os gwelwch yn dda ar ôl i chi ddarllen y Polisi defnydd derbyniol ffrydio gwersi byw o adre: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k1huUhCo-TNCmVaruufPN4xUQ1VZUkdINUpER1cyMTYxTVNOQVFBU1QzNC4u


 

 

DIWEDD TYMOR YR HYDREF

Llythyr am newidiad i ddyddiadau tymor yr Hydref - cliciwch yma i ddarllen