Ffurflen gais Tîm o amgylch y teulu 

Cliciwch yma i gael mynediad i'r ffurflen


Trefn os na gesglir plentyn ar ddiwedd diwrnod ysgol

Cliciwch yma am fanylion pellach 


Cais yn erbyn menywod a Cham-drin domestig

Cliciwch yma am fanylion pellach