GWYBODAETH YNGLŶN Â CHAU YSGOLION IONAWR 2021

Llythyr gan Mr Gareth Morgans, Y Cyfarwyddwr Addysg - cliciwch yma i ddarllen


 

GWYBODAETH BELLACH YNGLŶN Â DYCHWELYD I'R YSGOL YM MIS MEDI

Llythyr gan Mr Geoff Evans, Pennaeth Ysgol y Strade - cliciwch yma i ddarllen


 

YSGOL Y STRADE - TREFNIADAU MEDI 2020

Llythyr gan Mr Geoff Evans, Pennaeth Ysgol y Strade - cliciwch yma i ddarllen


 

GWYBODAETH AM DDYCHWELYD I'R YSGOL YM MIS MEDI

Llythyr gan Mr Gareth Morgans, Y Cyfarwyddwr Addysg - cliciwch yma i ddarllen


 

CYHOEDDIAD - Y tymor ysgol i orffen ar 17eg Gorffennaf 2020

Llythyr gan Mr Gareth Morgans, Y Cyfarwyddwr Addysg - cliciwch yma i ddarllen


 

GWYBODAETH PONTIO YSGOL BRYNGWYN

For the attention of all Year 6 pupils who will be starting in Bryngwyn School in September:

Bryngwyn have created a website as an alternative to their usual transition day, the link is below: 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/bryngwyntransition/home

Please take a look at the website, which will be updated weekly. The school are also looking to incorporate Flipgrid so that pupils can meet their Form Teachers and peers in a few weeks time.

 

LLYFRYN GWYBODAETH DYCHWELYD I'R YSGOL

At sylw POB RIANT

  Screenshot 2020 06 19 At 155500


 

POLISIAU NEWYDD

 Screenshot 2020 06 19 At 160650       

Child Protection : Intimate Care Policy (Nappy Changing and Toileting) in Settings and Schools       

 

Screenshot 2020 06 19 At 160827

Polisi Ymddygiad


 

 DYSGU O BELL - CANLLAW AR GYFER RHIENI

Mae'r animeiddiadau byr hyn ar gael i ysgolion eu cyhoeddi ar eu gwefannau neu eu hanfon fel dolenni at rieni i'w cefnogi tra bod ysgolion ar gau. Maent yn adlewyrchu y neges cysurol cenedlaethol, sef Cadw'n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu ac yn pwysleisio pwysigrwydd lles trwy'r ymagwedd 5 Ffordd i Les:

  • Cysylltu ag eraill
  • Bod yn actif
  • Daliwch ati i ddysgu
  • Cymryd sylw
  • Rhoi

Cliciwch yma i weld yr animeiddiadau. 

Screenshot 2020 05 14 At 092143 

Yn ychwanegol, dyma rhai adnoddau wedi'u targedu at ddysgwyr cynradd efallai byddai'n cynorthwyo rhieni i ddeall y camau o ddatblygiad a'r sgiliau ar hyd bob cam er mwyn eu cynorthwyo. Gwelwch y wybodaeth yma:

https://thinqi.erw-rhwyd.cymru/Repository/resource/e3391db3-51ce-4ecf-976d-b26ea6ebc20e/cy (Welsh)

https://thinqi.erw-rhwyd.cymru/Repository/resource/e3391db3-51ce-4ecf-976d-b26ea6ebc20e (English)

 


 

NEGESEUON GAN MRS WYNNE 

Mai 1af

Llythyr Schoop - cliciwch yma i ddarllen 

Lythyr Cinio Ysgol am Ddim  - cliciwch yma i ddarllen

COVID-19 Canllawiau i rieni a gofalwyr - cliciwch yma i ddarllen

 

April 19th

Hwb platfform i waith - cliciwch yma i ddarllen

 

 

DYSGU O ADREF

HWB

Screenshot 2020 04 23 At 010345

 

SUT I GAEL MYNEDIAD I DDOGFENNAU WEDI'U RHANNU

Screenshot 2020 04 23 At 111807
Screenshot 2020 04 23 At 111815
Screenshot 2020 04 23 At 111823
Screenshot 2020 04 23 At 111836

Screenshot 2020 04 23 At 115522

Screenshot 2020 04 23 At 115528
Screenshot 2020 04 23 At 115558
Screenshot 2020 04 28 At 182747
Screenshot 2020 04 28 At 182757
Screenshot 2020 04 28 At 182806
Screenshot 2020 04 28 At 182814