140 048 630 555 100 170 454 327 260 186 111 320 669 751 766 834 779 1074 1054

Croeso

 

"Nid da lle gellir gwell" 

 Nid Da Lle Gellir Gwell

 

Croeso i wefan Ysgol y Felin.

"Mae ein hysgol ni yn darparu amgylchedd diogel ac ysgogol lle gall yr holl ddisgyblion aeddfedu a dysgu. Rydym yn darparu ystod eang o gyfleoedd ar gyfer yr holl ddisgyblion. Cyfleoedd sydd nid yn unig yn ateb eu gofynion addysgol ond sydd hefyd yn eu cynorthwyo i ddatblygu'n unigolion annibynnol a chyfrifol. Byddent yn cael eu hannog i gyrraedd â'u llawn potensial a hynny o fewn ethos o gydweithredu a goddefgarwch. Ein prif nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cyrraedd ei lawn potensial a hynny o fewn amgylchedd ysgogol a gofalgar."

 

Mrs Helen Wynne

Pennaeth

 

   

 

EcoschoolsFairtradeUrddHealthy SchoolAqqhrzge 400X400Logo Welsh Siarter